Ex-Office Bearers

स्व. चंद्रशेखर वामनराव महाडीक

मा. कार्याध्यक्ष त. पं. शि. प्र. मं

स्व. देवयानी चंद्रशेखर परब

मा. कार्याध्यक्ष त. पं. शि. प्र. मं

स्व. चंद्रशेखर तानाजी परब

मा. कार्यकारिणी सदस्य त. पं. शि. प्र. मं