Administration And Management Team

Shri. Sadanand Tukaram Khatavakar

Shri. Sadanand Tukaram Khatavakar

Designation: President

Occupation: Retired

Address: New Shri. Kaveri CHS Li., Shiv Vallabh Cross Road, Ravalapada, Chhahisar East, Mumbai – 400068.

Sou. Devayani Chandrashekhar Parab

Sou. Devayani Chandrashekhar Parab

Designation: Vice-President

Occupation: Retired

Address: Room No. B/9, Gulamohor Society, D.G. Mahajani Path, Fathima Churchchya Road, Shivadi, Mumbai – 400015

Shri. Shrikrushna Tukaram Kharavakar

Shri. Shrikrushna Tukaram Kharavakar

Designation: Secretery

Occupation: Retired

Address: D-301, Vinay Palace CHS Li., P. P. Marg, Shakti Complex Samor, Virat Nagar, Virar West – 401303.

Sou. Radha Ghanashyam Kadusakar

Sou. Radha Ghanashyam Kadusakar

Designation: Vice-Secretery

Occupation: Retired

Address: Shubhashish Co-Op. Ho. So. Li., Plat No. 6, B Wing, 1 Flour N. M. Joshi Road, Jekab Circle, Chinchapokali, Mumbai – 400011.

Shri. Suresh Keshav Patade

Shri. Suresh Keshav Patade

Designation: Account

Occupation: Retired

Address: D-7, Municiple Tenaments, 3 rd Mala, D. G. Mahajani Path, Fathima Churchchya Mage, Shivadi, Mumbai – 400015.

Shri. Ramanath Gopinath Patil

Designation: Member

Occupation: Bussiness

Address: 110 New Tenaments, R. No. 6, Block No. 6, D. G. Mahajani Path, Fathima Churchchya Behind, Shivadi, Mumbai – 400015.

Shri. Rajenda Gopal Panchal

Shri. Rajenda Gopal Panchal

Designation: Member

Occupation: Job

Address: Vinay Palace CHS Li., P. P. Marg, Shakti Complex Samor, Virat Nagar, Virar West – 401303.

Shri. Ghanashya Harishchandr Kadusakar

Shri. Ghanashya Harishchandr Kadusakar

Designation: Member

Occupation: Retired

Address: Shubhashish Co-Op. Ho. So. Li., Plat No. 6, B Wing, 1 Flour N. M. Joshi Road, Jekab Circle, Chinchapokali, Mumbai – 400011

Shri. Chandrashekhar Tanaji Parab

Shri. Chandrashekhar Tanaji Parab

Designation: Member

Occupation: Retired

Address: 3/2, 110 New Tenaments, D. G. Mahajani Path, Fathima Churchchya Mage, Shivadi, Mumbai – 400015.

Shri. Vishwas Gurunath Kalyanakar

Shri. Vishwas Gurunath Kalyanakar

Designation: Member

Occupation: Retired

Address: Katradevi CHS, R. No. A-713, 7th Flour, Shrajakamal Lane, Dr. S. S. Rao Road, Parel, Mumbai – 400012.

Shri. Santosh Madhukar Mahadik

Shri. Santosh Madhukar Mahadik

Designation: Member

Occupation: Job

Address: D-703, Vasant Fiyona, Majiwada Flyover Near, Viviyana Mall Near, Majiwada, Thane West.